บทความ

การทดสอบความเร็วของ PHP Framework บน Docker
การทดสอบความเร็วของ PHP Framework บน Docker

06 May 2016 0 4,095

Docker คือโปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ Virtualization คล้ายๆพวก VMware แต่มีข้อดีกว่าที่สามารถทำงานได้เร็วกว่าแถมยังแชร์ระบบปฎิบัติการได้ด้วย

^