วิธีแก้ปัญหา เมื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ทำงาน

1. อย่างแรกเลยเมื่อพบปัญหาการใช้งาน ต้องเปิดการแสดงผลข้อผิดพลาดของคชสารก่อน ด้วยการไปที่ไฟล์ load.php
/*
* 0 (default) บันทึกเฉพาะข้อผิดพลาดร้ายแรงลง error_log .php
* 1 บันทึกข้อผิดพลาดและคำเตือนลง error_log .php
* 2 แสดงผลข้อผิดพลาดและคำเตือนออกทางหน้าจอ (ใช้เฉพาะตอนออกแบบเท่านั้น)
*/

define('DEBUG', 0);

แก้ไข DEBUG ให้เป็น 2 เพื่อให้คชสารแสดงผลข้อผิดพลาดออกทางจอภาพ
2. Path ผิด ซึ่งมักจะเกิดกับ Server ที่เป็น IIS หรือ Linux ที่มีการกำหนดค่าบางตัวไว้ ซึ่งค่าที่อาจมีปัญหาคือ ROOT_PATH APP_PATH วิธีการตรวจสอบให้ลอง echo ตัวแปรออกมาดู ที่ไฟล์ Kotchasan/load.php ท้ายๆไฟล์ ในกรณีที่ค่าที่กำหนดไม่ถูกต้อง สามารถกำหนดเองได้ที่ไฟล์ load.php (แถวๆ DEBUG)
3. การตั้งค่าฐานข้อมูลแบบรัดกุม ปัญหานี้จะทำให้ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ (แต่การแสดงผลอาจทำได้ปกติ) ซึ่งเกิดจากการตั้งค่า sql_mode ไว้ การแก้ไขให้ทำตามนี้ https://www.goragod.com/...a_default_value.html
0SHAREFacebookLINE it!
ยังไม่มีความคิดเห็น โพสต์เลยตอนนี้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^