Kotchasan PHP Framework

[แจกฟรี] สคริปต์ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย PHP

ออมสิน คือชื่อของระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคลที่ทำงานบน Server ด้วย ภาษา PHP และออกแบบโดยใช้ Kotchasan Web Framework

คุณสมบัติ

  • ออมสินเป็นระบบบันทึกรายรับ-รายจ่าย ที่ทำงานบน Server สามารถลงทะเบียนผู้ใช้ได้ไม่จำกัด ทำให้สามารถใช้เป็นบริการผ่านเว็บ หรือใช้ในครอบครัวร่วมกันหลายๆคนก็ได้ โดยแต่ละบัญชีสามารถบันทึกได้อย่างอิสระ ไม่สามารถดูหรือเข้าถึงบัญชีของบุคคลอื่นได้
  • ออมสิน รองรับการสมัครสมาชิกด้วยบัญชี Facebook (ต้องมีการกำหนดค่า Facebook APP ID ให้กับโปรแกรมก่อน) หรือจะใช้อีเมล์ส่วนตัวก็ได้ โดยระบบรองรับการขอรหัสผ่านใหม่ผ่านอีเมล์ (Server ต้องสามารถใช้งานอีเมล์ได้)
  • สามารถ Export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel (ไฟล์ CSV) ได้ ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่นได้ และยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากที่อื่น รูปแบบไฟล์ CSV ได้ด้วยเช่นกัน
  • มีรายงานสรุป รายปี รายเดือน รายวัน และ สรุปแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (ทำให้รู้ว่าปีหนึ่งๆ หมดค่าใช้จ่ายไปกับอะไรมากที่สุด) และมีรายงานสรุปแบบกำหนดค่าเองได้อีกด้วย
  • ออมสินรองรับการใช้งานบนหลากหลายอุปกรณ์ เช่น บน Desktop, บน Tablet, และบนมือถือ (IOS, Android)
  • สามารถนำออมสินไปใช้งานได้ฟรี ดัดแปลง หรือ นำไปใช้เชิงพาณิชย์ ได้ ขออย่างเดียวห้ามนำไปขายต่อ (ถ้ามีการปรับปรุงแล้วไม่ว่ากัน) หรือ บริจาคได้ที่ https://paypal.me/goragod/50
เว็บไซต์ตัวอย่าง https://omsin.acc.in.th (สามารถสมัครเพื่อใช้งานจริงบนเว็บไซต์ตัวอย่างได้ และเว็บไซต์ตัวอย่างเปิดให้สมัครสมาชิกผ่าน Facebook เท่านั้น)
 

ความต้องการ

  • PHP 5.3 ขึ้นไป
  • ext-mbstring
  • PDO Mysql


การติดตั้ง

  • ดาวน์โหลดโค้ดทั้งหมดจาก https://github.com/goragod/omsin
  • แตกไฟล์และอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดไปยัง Server ยกเว้นไฟล์ omsin.sql
  • สร้างฐานข้อมูล และ Import ข้อมูลจาก omsin.sql ไปยังฐานข้อมูล
  • กำหนดค่า settings/config.php และ settings/database.php ให้ถูกต้อง
  • สร้างไดเร็คทอรี่ datas/ (ถ้ายังไม่มี) และปรับ chmod ให้ไดเร็คทอรี่ datas/ สามารถเขียนได้ (หรือปรับ chmod เป็น 777)
  • ทดสอบเรียกใช้งาน
หากต้องการสนับสนุนผู้เขียน สามารถบริจาคช่วยเหลือค่า Server ได้ที่
ธนาคาร กสิกรไทย สาขากาญจนบุรี
เลขที่บัญชี 221-2-78341-5
ชื่อบัญชี กรกฎ วิริยะ