Kotchasan PHP Framework

โครงสร้างของคชสาร

คชสารเป็นเฟรมเวิร์คที่มีโครงสร้างเรียบง่าย ไม่มีการทำงานที่ซับซ้อน มันจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คชสารนั้นสามารถโหลดได้เร็ว
  • เริ่มต้นเมื่อมีการเรียกหน้าเพจจะถูกส่งไปยังหน้าหลักเสมอ (หน้าหลักสามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น index.php หรือ print.php ที่อาจมีการทำงานที่แตกต่างกัน)
  • โครงสร้าง URL ของหน้าเพจ จะถูกส่งไปยัง Router เพื่อแยกข้อมูลต่างๆของ URL ออกเป็น Query String และส่งข้อมูลให้กับ Controller หลัก (Default Controller)
  • Controller หลักจะรับข้อมูล Query String มา แล้วตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อ เช่น ขอข้อมูลจาก Model หรือ แสดงผลผ่านทาง View หรือแม้กระทั่งส่งต่อ Query String ไปยัง Controller อื่นๆ
ในคชสาร Model View Controller จะรวมกันเป็นโมดูล ใช้ชื่อว่า MMVC (Modules Model View Controller) ซึ่งในแอพพลิเคชั่นหนึ่งๆอาจประกอบด้วยโมดูลนี้จำนวนหลายๆตัวด้วยกัน ข้อดีของวิธีนี้คือ การเพิ่มหรือลดความสามารถของแอพพลิเคชั่น สามารถทำได้โดยการถอดหรือ ติดตั้งโมดูลเท่านั้น