Kotchasan PHP Framework

คชสารคืออะไร

คชสารเป็น "เว็บเฟรมเวิร์ค" (Web Framework) ที่ออกแบบบนเทคโนโลยี PHP, Javascript และ CSS3 ประกอบด้วย
 

Kotchasan PHP Framework

เป็นเฟรมเวิร์คที่เขียนขึ้นด้วยภาษา PHP (PHP Framework) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเฟรมเวิร์คนี้
 • รองรับ PHP 5.3 ขึ้นไปซึ่งเป็น PHP เวอร์ชั่นที่มีมากที่สุดในตลาดในขณะนี้ และ รองรับ PHP 7 แล้ว
 • โค้ดปฏิบัติตามมาตรฐานการเขียนโค้ด PHP (PHP Coding Standard) PSR-1, PSR-2, PSR-3, PSR-4, PSR-6, PSR-7 รองรับการใช้งานร่วมกับไลบราลี่อื่นๆที่มีในท้องตลาด ซึ่งปฏิบัติตามมารตรฐานเดียวกันนี้
 • ความปลอดภัยสูง ทั้งการป้องกัน SQL Injection ด้วยการใช้ PDO, การรับค่าจาก Input ช่องทางต่างๆผ่าน filter หลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะกับ Input แต่ละประเภท (ป้องกัน XSS)
 • โครงสร้างของ PHP แบบ MMVC (Modules Movel View Controller) อธิบายง่ายๆว่าเป็นการใช้ MVC หลายๆชุดประกอบกันเป็น Application ด้วยความที่มีลักษณะเป็นโมดูลทำให้การขยายระบบในอนาคตสามารถทำได้ง่ายโดยการสร้างโมดูลเพิ่ม
 • Router อัตโนมัติ ที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนคำสั่งจำนวนมากเพื่อแยกแต่ละหน้าออกจากกัน ตัว Router ของคชสาร จะทำการแยก URL ออกและส่งไปยัง Controller ที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และ Router ของคชสารยังรองรับ URL ภาษาไทยได้ด้วย
 • ทำงานกับฐานข้อมูลได้ง่ายๆด้วย Recordset (คือ Model รูปแบบหนึ่ง), Query Builder สำหรับใช้สร้าง Database Query ที่จดจำง่ายและข้าม platform (เบื้องต้น สนับสนุนเฉพาะ MySQL เท่านั้น) และ CRUD สำหรับการใช้งานฐานข้อมูลด้วยคำสั่งพื้นฐาน (Create, Read, Update, Delete)
 • Helper Function ที่ทำงานได้รวดเร็ว และ ง่ายดาย

GAjax Javascript Libraly

เป็น Javascript Libraly ใช้เสริมความสามารถของคชสาร โดยมีการออกแบบให้ทำงานร่วมกับคชสารได้อย่างสมบูรณ์
 • สนับสนุนการใช้งาน Responsive Menu ด้วย GDDMenu
 • ใช้งานร่วมกับ Class DataTable ในการทำงานและการจัดการตาราง
 • ใช้งานร่วมกับฟอร์มและ Input ชนิดต่างๆ เช่น Calendar และ Color เพื่อให้สามารถใช้ Input ชนิดพิเศษเหล่านี้ได้เหมือนๆกันในทุกบราวเซอร์
 • มี Ajax Upload ให้ใช้งานร่วมกับ Input File ธรรมดา และรองรับการอัปโหลดแบบ multiple ด้วย
 • มีฟังก์ชั่นสนับสนุนการใช้งาน Ajax เต็มรูปแบบ เช่น Ajax Form (สามารถ Submit ได้โดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่) ยกตัวอย่างเช่นการ Login แบบ Ajax ตลอดจนการสนับสนุนการส่ง request เพื่อขอข้อมูลเล็กๆน้อยๆจาก Server (เช่น Chat)
 • และยังมี Libraly เสริมให้ใช้งานอีกจำนวนมาก
ในเบื้องต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.goragod.com/tag/GAJAX.html

GCSS CSS Framework

เป็น CSS Framework ใช้ในการจัดการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ ตลอดจนการแสดงผลต่างๆ ทำให้เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นจากคชสาร เขียน CSS เพิ่มเติมไม่มากนัก
 • Responsive Layout สนับสนุนการออกแบบเว็บไซต์ที่เป็น Responsive โดยการเขียนคลาสเพียงเล็กน้อย และไม่ต้องเขียน CSS เพิ่ม
 • Responsive Menu สนับสนุนการใช้งานเมนูแบบ Responsive และยังสนับสนุนเมนูย่อยได้ 2 ระดับ
 • สนับสนุนการใช้งาน ตาราง ในการแสดงผลข้อมูลแบบ Responsive
 • รูปแบบของ Form และ Input ที่สอดคล้องกันในทุกบราวเซอร์
 • สนับสนุนการใช้งาน Effect สำหรับฟอร์ม และ Effect พื้นฐานต่างๆ
 • ระบบกริด (Grid System) สูงถึง 12 ช่อง
 • รองรับการแสดงผล Cross Browser สำหรับโมเดิร์นบราวเซอร์ที่สนับสนุน CSS3 และ สนับสนุนการแสดงผลบางส่วนสำหรับ Browser เวอร์ชั่นเก่าๆ
ในเบื้องต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://gcss.goragod.com